Oldalak


HÍVEID TEREMTŐ, MEGVÁLTÓ ÉS HAZAVÁRÓ ISTENE

Híveid teremtő, megváltó és hazaváró Istene. Töröld el elhunyt szeretteink minden bűnét és vétkét. Tekints esdeklő könyörgésünkre szent Fiad, Jézus Krisztus egyetlen és elegendő áldozata miatt. Add meg nekik és nekünk is a bűneink bocsánatát. Szent Lelked ereje által, vezess bennünket az igazak útján, hogy kegyelmed segítségével elérjük az élet teljességét és viszontláthassuk azokat, akikről ma szeretettel, hálával és megbocsátással emlékezünk meg. Amen.

Forrás ~ Internet

 FÁJÓ SZÍVVEL BÚCSÚZUNK

 'Én nem haltam meg, az, ami nektek voltam, még mindig vagyok. 
Nevezzetek a nevemen, beszéljetek hozzám 
olyan könnyen és egyszerűen, ahogy mindig.
Nevessetek és gondoljatok rám, hiszen én itt vagyok veletek,
 csak én az út másik oldalán megyek.'

Forrás ~ Internet


ÉDES JÉZUS, NEKED ÉLEK

Üdvözlégy, édes Jézusunk!
Erős hittel itt megvallunk,
E szentségben mi imádunk,
Istenünknek magasztalunk.


Te vagy világ Megváltója,
Mennyországnak megnyitója,
Éhes lelkünk táplálója,
Bús szívünknek orvoslója.

Édes Jézus, neked élek,
édes Jézus, neked halok.
Életemben, halálomban,
édes Jézus, tied vagyok.

VIDEÓ

 https://www.youtube.com/watch…

Forrás ~ Internet
FÁJÓ SZÍVVEL BÚCSÚZUNK

'A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét' Timóteusnak írt II. levél 4. fejezet 7-8.

JÉZUS AZ ÉN REMÉNYEM

Jézus az én reményem, mély sír födjön be bár,
nincs ok remegve félnem, rám a menny üdve vár.
Boldog, ki hisz nevemben, e szó örökkön él;
s az üdv megmérhetetlen, melyet nekünk ígér.


Nyugton megyek elődbe, szerelmes Jézusom,
te hívsz fel a nagy égbe, hol nincsen fájdalom.

Te tisztítál meg engem s megkérleléd Atyád,
ki most nekem a mennyben örök jutalmat ád.
Hozzád méltó dicséret kinek jő ajkira?
Ki értünk adtad élted, ó, Isten egy Fia.

Nem fáj már a betegség, a menny az én honom,
ó, drága nagy kegyesség, ó, égi irgalom!
Az élet száz bajában te védtél engemet,
s most a hívők lakában, te adsz nekem helyet.

Ó, boldog én, ki pályám csendben bezárhatom,
lelkem neked ajánlván, megváltó Jézusom! Amen.

Forrás ~ Internet

 
BÚCSÚ SZERETTEIMTŐL

Nem örökre megyek, de nem jövök vissza
Lábam tétován lép ismeretlen útra
Minden, ami voltam vagy lennék, itt hagyok
Más alakban, térben élem a holnapot

Én leszek az idő, a csönd meg a bánat
Én fogom lecsukni majd a szempilládat
Én zöldellek majd ki tavasszal a fákban
Én halok meg minden csendes napnyugtában

Ott fehérlek majd a távoli ködökben
Ott illatozom majd friss rózsaként a kertben
Pohár üvegfalán én leszek a pára
Tőlem lesz szelídebb az est magánya.

Molnár József Bálint
 
SZÍVEM VISZ TOVÁBB

Éjszakák és álmok, Rád várok és szállok,
Újraélek mindent ott fent.
Elrejtett csillag, de ott vagy, én hívlak
Újraélsz egy szívben itt lent.

Nézz rám az éj ablakán,
Vár ma rám ott a fényben,
Nézz rám.

A múlt rejt, de a szív nem felejt,
Téged hív, érted harcol, ne ébressz fel álmomból.
A csókod éget lángol, én őrzöm légy bátor
Végleg Hozzád láncol a múlt.

Tárj ki minden ajtót, és úgy lesz mint rég volt,
Nélküled oly hosszú az út.
Nézz rám az éj ablakán, vár ma rám ott a fényben
Nézz rám

A múlt rejt, de a szív nem felejt,
Téged hív érted harcol, ne ébressz fel álmomból.
Jöjj hát, még száz álmon át, várok Rád, hajt a szívem tovább,
Szólj hát, és tégy száz csodát, úgy mint rég minden szép lesz
Az álmaimban várok Rád.

VIDEÓ
 
Forrás ~ InternetNE ÁLLJ SÍROMNÁL ZOKOGVA
  
Ne állj meg sírva nyughelyem előtt,
ne hidd hogy alszom, hisz ott sem vagyok.
A halkan fúvó szellőben találsz meg,
és a hóban, mely gyémántként ragyog.
Vagyok a napfény érett búzatáblán,
őszi eső, mely gyöngéden alászáll.

Ha kora reggel egyszer arra ébredsz,
hogy madárraj száll arra szárny suhogva,
ha szíved csendes éjben engem érez,
én sugárzom rád, csillagként ragyogva.

Ne állj hát sírva nyughelyem előtt!
Emlékezz rám, és a halál
nem vesz rajtam erőt!

Ne állj zokogva síromnál,
nem vagyok ott
nem alszom.

De ott vagyok az ezer szélben, ami fú.
Én vagyok a gyémánt csillogás a havon,
én vagyok a napfény az érett gabonán.
Én vagyok a szelíd őszi eső,
amikor felébreszt a reggeli zsivaj,
Ott vagyok minden hangban veled.
A csendesen köröző madár szavában,
De én vagyok a csillag is,
mely rád süt az éjszakában.

Ne állj hát zokogva síromnál;
Nem vagyok ott,
Nem haltam meg.

Greg Schneider 

Forrás ~ Internet


BÚCSÚZNUNK KELL

Búcsúznunk kell,
Bár szívünk még hajt-,
Mért’ félnél, hidd el:
Van másik part.

Nincs könnyed már,
Elhullt mind, mégis fáj-,
Elfogy az út, van határ…

Nézz szét, csoda a lét!
Árny és fény, örök ellentét.
Téged vár föld és ég,
Érzed már: fogy az út, mégis szép…
Légy jó vendég!

Búcsúznunk kell,
Bár vágyunk még tart-,
Képzeld el, szívvel,
Van másik part.

Nem kell, hogy félj,
Minden lélek testvér-,
Mindegyik út hazatér…

Nézz szét, csoda a lét!
Árny és fény, örök ellentét.
Téged vár föld és ég,
Érzed már: fogy az út, mégis szép…
Légy jó vendég!

Nézz szét, csoda a lét!
Árny és fény, örök ellentét.
Téged vár föld és ég,
Érzed már: fogy az út, mégis szép…
Légy jó vendég!

Búcsúznunk kell,
Mind távozunk majd-,
Vár ránk egy új hely,
Van másik part.

Nem kell, hogy félj,
Fényünk mindent túlél-,
Nem bánthat már szó, vagy szél…

Nézz szét, csoda a lét!
Árny és fény, örök ellentét.
Téged vár föld és ég,
Érzed már: fogy az út, mégis szép…
Légy jó vendég!

VIDEÓ
Forrás ~ Internet

A HÁLA IMÁJA

Mindenért, amit adtál,
hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit elvettél
hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,
hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit megakadályoztál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden örömért, amivel boldoggá tettél,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden szenvedésért, amivel formáltál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden problémáért, amitől megszabadítottál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden erényért, amit nekem ajándékoztál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden bocsánatért, amiből irgalmadat
megismerhettem,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden szép emberi kapcsolatért, amivel gazdagítottál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden emberért, akit tőlem elszakítottál,
hálát adok Neked, Istenem!
A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem
választottál,
hálát adok Neked, Istenem!
A helyért, amelyet nekem országodban készítettél,
hálát adok Neked, Istenem! Amen.
 
Forrás ~ Internet


ÖRÖK HAJLÉKODBA FOGADJ BE URAM

Lelki próbáimban, Jézus, légy velem,
El ne tántorodjék tőled életem!
 Félelem ha bánt, vagy nyereség kísért,
Tőled elszakadnom ne hagyj semmiért.

Ha e világ engem csábít, hívogat,
Nagy csalárdul kínál múló javakat,
Szemem elé állítsd szenvedésedet,
Vérrel koronázott, szent keresztedet!

Tisztogass bár olykor bajjal engemet,
Kegyelmeddel szenteld szenvedésemet!
Bár e test erőtlen, te oltárodon 

Keserű pohárral s hittel áldozom.

Ha majd porrá válik testem egykoron,
Ragyogjon fel Lelked a hitvány poron!
Ama végső harcon rád bízom magam,
Örök hajlékodba fogadj be, Uram! Amen.

Forrás ~ Internet


 ANYÁK NAPJÁRA

Istenem, csak ma eltudjak menni
fejfádra borulva, csendesen sírni
elmondanám halkan, mennyire hiányzol
ölelő karodba bújnék százszor.

Sarkig tártad kapunk, lépteid vélem
válladra borulva csókoltalak téged
Hogy tudtál örülni, mikor haza mentem
volt még anyukám ki szeretett engem.

Mennyi öröm, s mennyi bánat ért azóta
elmondanám neked, könnyek közt suttogva
drága anyukám Nem tudok nyugodni
üresek lépteim nem vár haza senki.

Árva lett a kis ház, ahol egykor vártál
árnyék sincs a szőlőlugason már
csak egyszer ölelhetnélek.
elmondanám, mennyire szeretlek.

Apró gyöngyök hullanak a rideg sírkőre
gyémántként ragyognak a virágok helyén
Álmodom a régi házat, hol te ülsz az udvaron
körbe tekintve ismerős arcokon.

Istenem, ha egyszer még várna haza
karomba ölelném és
leborulnék Édesanyám, lábad elé
és te mesélnénk, mesélnél, mit is adott az ég.

Forrás ~ Internet

 LÁTJÁTOK TESTVÉREK, ENNYI AZ ÉLET

 Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, immár sírba térek!

Jó Atyám, Teremtőm, Istenem!
Visszahívtál, s hozzád vágyik lelkem.
Nagy hatalmadért hódolat illet Téged,
Atyai kezed a bajban óvott, védett.

  Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, immár sírba térek!

Szent Fia Istennek, áldott Krisztusom,
Végső szavam színed elé jusson:
Ki meghaltál értem keresztfádon,
 Égi hazámat tőled hittel várom!

  Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, immár sírba térek!

Szentlélek Úristen!
Mindig a jóra hívtál, Most se hagyj el,
mikor rám a megnyílt sír vár!
Oly sokszor vigasztaltál gondban, vészben, 
Üdvösségem ma tőled újból kérem.

  Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, immár sírba térek!

Szűz Mária, Istennek szent Anyja!
Hányszor szállt hozzád szívem hangja,
Hogy halálom óráján, imádkozzál értem,
Tőled ezt bízva, buzgón kértem.

  Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, immár sírba térek!
Szent Őrangyalom és védőszentem,
Pártfogoljatok Isten előtt engem!
A hit-, remény-, szeretetért áldva áldom,
Ő lehet egyedül célom, boldogságom.

  Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, immár sírba térek!

Adj, Uram, áldott nyugodalmat hívednek,
Engedd örök fényét látnom fönn a mennynek!
Hadd dicsőíthessem ott a Háromság egy Istent,
Köszönve oltalmat, létet, halált, mindent!

  Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, immár sírba térek!

VIDEÓ


Forrás ~ Internet

MAMA

Halott anyámról álmodtam az éjjel,
mióta meghalt, sokszor visszatér,
meglátogat éjjel, ha mélyen alszom,
bárhol vagyok, õ mindenütt elér.

Tudom, hogy meghalt, álmomban ha látom,
és mégis úgy jön, mintha élne még,
s azt is tudom, hogy ébredésem percén
elhalványítja őt a messzeség.

Sohasem szól, csak mosolyogva néz rám,
mintha nem volna többé már szava,
s csak bólogat, mikor fölsír belőlem:
- bocsáss meg nékem, bocsáss meg Mama!

Sokat vétettem ellened, míg éltél,
nehéz adósság nyomja lelkemet,
nem tudtalak oly végtelen szeretni,
mint te szerettél, Mama, engemet.

Egész szívem szülötteimnek adtam,
amint te tetted, ó, szegény Mama,
s hidd el, majd ők ezerszer visszaadják,
amit néked vétettem valaha.

Te értem, én meg őérettük éltem,
ők meg majd másért, bocsáss meg nekem,
én is előre megbocsátom nékik,
amit majd ők vétkeznek ellenem!

 Várnai Zseni

Forrás ~ Internet
Kapcsolódó kép

 LÁTJÁTOK TESTVÉREK, ENNYI AZ ÉLET

 Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, immár sírba térek!

Jó Atyám, Teremtőm,Istenem!
Visszahívtál, s hozzád vágyik lelkem. Nagy hatalmadért hódolat illet Téged,
Atyai kezed a bajban óvott, védett.

  Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, immár sírba térek!

Szent Fia Istennek, áldott Krisztusom, Végső szavam színed elé jusson:
Ki meghaltál értem keresztfádon, Égi hazámat tőled hittel várom!

Szentlélek Úristen!
Mindig a jóra hívtál, Most se hagyj el, mikor rám a megnyílt sír vár!
Oly sokszor vigasztaltál gondban, vészben,  Üdvösségem ma tőled újból kérem.

  Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, immár sírba térek!

Szűz Mária, Istennek szent Anyja!
Hányszor szállt hozzád szívem hangja, Hogy halálom óráján,
imádkozzál értem,Tőled ezt bízva, buzgón kértem.

  Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, immár sírba térek!
Szent Őrangyalom és védőszentem, Pártfogoljatok Isten előtt engem!
A hit-, remény-, szeretetért áldva áldom, Ő lehet egyedül célom,
boldogságom.

  Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, immár sírba térek!

Adj, Uram, áldott nyugodalmat hívednek, Engedd örök fényét látnom fönn a mennynek!
Hadd dicsőíthessem ott a Háromság egy Istent,
Köszönve oltalmat, létet, halált, mindent!

  Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, immár sírba térek!

VIDEÓ


Forrás ~ Internet
 
IMA A HALOTTÉRT

Minden hívek Teremtő és Megváltó Istene! Szolgáid és szolgálóid lelkének bocsásd meg minden vétkét, hogy a Te kegyelmedet, amelyet mindenkor óhajtottak, azt ájtatos könyörgéseink által megnyerhessék. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
Végtelen jóságú Isten, minden ember Atyja! Te szereted híveidet, és akarod, hogy mi is szeressük egymást. A tisztítóhelyen levő lelkek, a mi keresztény társaink, a mi rokonaink, a Te fiaid és leányaid. Érettük esedezünk: hallgasd meg keserves sóhajtásaikat, enyhítsd fájdalmaikat, kínjaikat, és vigasztald őket.
Ó kegyes Jézus, mindnyájunk megváltója! Szent vére és halálod áldozata legyen szenvedő testvéreinknek enyhülésére, hogy megváltásod gyümölcsét szent színed látásában teljesen élvezhessék. Amen.
Forrás ~ Internet
 
TUDOD ANYA

Tudod, anya, gyakran gondolok rád,
peregnek a napok, és nekem nem változtál,
már nem öregszel, már nem vagy beteg,
úgy látlak, ahogy elvesztettelek.

Szelíd mosollyal az arcodon,
szemedben megnyugvás, elmúlt a fájdalom,
kezed kezedbe kulcsolva,
s már nem válaszolsz a kérdő szóra.

Tudod, anya, annyira jó volt gyereknek lenni,
nem is akarnék már többet felnőni,
Te sem öregednél meg soha,
mindig velem lennél, mint akkor, valaha.

Tudod, anya, én is anya vagyok,
peregnek nekem is a napok,
én még öregszem, és beteg is lehetek,
remélem, úgy megyek el, hogy szép emlék leszek.

Pécsi Ágnes

Forrás ~ Internet